Nama Indonesia di Lidah Bule

oleh -
Nama Indonesia di Lidah Bule
Beda Daerah beda budaya dan bahasa. Perbedaan bahasa ini membuat pengucapan dalam berbicara jadi berbeda beda, apakah anda tahu bahwa sebenarnya nama-nama orang di luar negeri sebenarnya memiliki kesamaan dengan nama-nama yang kita pakai, mungkin berbeda penulisannya, tapi bila diucapkan, akan terdengan bunyi yang mendekati. untuk singkatnya, simak nama-nama dibawah ini :
Dari Nama Rasul

1. Adam  :  Adam
2. Idris  :  Atrich
3. Nuh  : Noah
4. Hud  : Huge
5. Saleh  : Shiloh
6. Ibrahim  : Abraham
7. Luth  : Luke
8. Ishaq  : Isaac
9. Ismail  : Ismael
10. Yaqub  :  Jacob
11. Yusuf   : Joseph
12. Syuaib  : Jetro
13. Harun  : Aaron
14. Musa  :  Moses
15. Daud  :  David
16. Zulkifli  : Ezekiel
17. Sulaiman  : Solomon
18. Ayub  : Job
19. Yunus  :  Jonas
20. Zakaria  :  Zecoriah
21. Ilyas  : Elijah
22. Ilyasa  : Ilija
23. Yahya  : John

24. Isa  : Yesus
25. Muhammad  : Mohammed

Artikel Menarik Lainya!:   Pancake Cinta

Nama Sahabat & Orang Saleh

Iskandar  :  Alexander
Khadijah  : Hatice
Fatimah  :  Fathma
Aisyah  :  Aisye
Maryam  :  Maria

Nama Pemain Bola

Gufron  :  Buffon
Erna  :  Elena
Marwan  :  Marouanne
Ridwan  : Ridouanne
Zainuddin  : Zinedine
Roni  : Rooney
Rama  : Ramos

Nama Malaikat

Jibril  :  Djibril
Mikail  : Michael